ANALIZA BEZBEDNOSTI BICIKLISTA U SRBIJI ZA PERIOD OD 2001-2018.

1. Filip Filipović, Serbia
2. Krsto Lipovac, Kriminalističo-policijska akademija Zemun, Serbia
3. Bojana Todosijević, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Brojni pozitivni efekti biciklizma na zdravlje, životnu sredinu, pristupačnost i održivi razvoj čine bicikl sve aktuelnijim prevoznim sredstvom na kratkim i srednjim rastojanjima. Sa druge strane biciklisti spadaju u ranjive učesnike u saobraćaju, budući da su izloženi visokom riziku stradanja, što u pojedinim sredinama u značajnoj utiče na dalji razvoj biciklizma. U istraživanju su analizirane saobraćajne nezgode i posledice saobraćajnih nezgoda sa učešćem biciklista koje su se dogodile u periodu od 2001-2018. godine u Srbiji. Izvršena je analiza broja i strukture saobraćajnih nezgoda, prostorna i vremenska raspodela, javni rizik i druga obeležja stradanja biciklista. Cilj ovog istraživanja je analiza stanja i tendencija bezbednosti saobraćaja biciklista u Srbiji. Zadatak istraživanja je definisanje i opisivanje opštih karakteristika problema stradanja biciklista u saobraćaju. Dakle rezultati rada daju odgovor kada, gde i kako stradaju biciklisti u Srbiji.

Ključne reči: biciklisti; ranjivi učesnici; Srbija; saobraćajne nezgode

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 15.10.2019.

VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Datoteka uz rad  (1.45 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove