ПРИНЦИПИ И ПРИМЈЕНА AЛТЕРНАТИВНИХ ПОСТУПАКА КОНЗЕРВИСАЊА У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ

1. Грујић Радослав, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Згријавање хране током конзервисања узрокује губитак сензорних својстава и нутритивног квалитета производа. Због тога је интерес произвођача везан за примјену процеса који истовремено могу смањити микробиолошко оптерећење и задржати квалитет прехрамбених производа. Ови поступци су познати као благи или алтернативни поступци прераде хране. У овом раду је дат преглед савремених истраживања која се односе на развој и примјену нових технологија конзервисања током индустријске прераде хране. Поред тога, анализиране су могућности њихове примјене у будућности за комерцијалну употребу у индустријским условима.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 16.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове