ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Veljko Đukić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Biljana Đukić, JU OŠ Danilo Borković, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

На основу докумената и закључака бројних Конференција Уједињених нација које је прихватила Република Српска о животној средини и развоју, дефинисан је глобални програм очувања животне средине и оквири одрживог развоја у двадесетпрвом вијеку. У раду се дају дефиниције одрживог развоја и интегралног управљања водама Републике Српске, дискутује се о елементима стратешког планирања у водопривреди, посебно се анализира одрживи развој водних ресурса.
Глобални циљеви интегралног управљања водама су побољшање квалитета воде, осигурање техничких и организационих средстава и мјера за остварење циљева управљања водама те удруживање свих који су укључени у рјешавање питања заштите животне средине, воде и одрживог развоја.
Интегрално управљање водама увијек мора настојати уравнотежити различите потребе и интересе за водом и осигурати да се расположива количина воде оптимално користи. То је велики изазов за Републику Српску у наредном периоду.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Ц - Вода

Датум: 02.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове