confOrganiser.com - Work: Primena nanotehnoloških dostignuća u ciljanoj isporuci farmakoloških terapija za lečenje kardioloških oboljenja

Primena nanotehnoloških dostignuća u ciljanoj isporuci farmakoloških terapija za lečenje kardioloških oboljenja

1. Ljubiša Petrov, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Serbia
2. Aleksandra Dragičević, Albania
3. Lidija Matija, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Obzirom na učešće kardiovaskularnih oboljenja u opštem zdravlju današnje svetske populacije, kao i na savremena naučna i tehnološka dostignuća, izvodi se zaključak da je efikasna i ciljana isporuka medikamenata strategija bez alternative u lečenju širokog spektra ovih oboljenja. Upotrebna vrednost nosača nanometarskih dimenzija za isporuku lekova unutar srčanog mišića zavisi od više činioca, među kojima su najvažniji: specifičnosti ciljanih tkiva, i pronalaženje odgovarajućih nanostruktura kao nosioca farmakološke medikamentne supstance, a čiji je zadatak da se veže sa ciljanim biomolekulima. Na ovaj način se obazbeđuje ciljano dostavljanje leka na specifično mesto, uz minimalan rizik uticaja na druga tkiva i organe. Ovaj rad donosi pregled aktuelnih nanotehnoloških dostignuća kod lečenja patoloških stanja miokarda, i novim terapijskim uticajima na lečenje kardioloških oboljenja, uz akcenat na perspektivu kliničke upotrebe nanočestica u budućnosti.

Key wordstestttt :

Thematic field: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Date: 02.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Other papers from conference


Search papers