ФАКТОРСКА АНАЛИЗА УТИЦАЈА ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ ЕНЗИМА НА ХИДРОЛИЗУ СКРОБА ЗА ДОБИЈАЊЕ БИОЕТАНОЛА

1. Александар Савић, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Саша Папуга, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Маја Стојковић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Дамир Дубов, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

У овом раду је испитиван утицај имобилизације ензима на хидролизу скроба као почетног супстрата за добијање биоетанола. Испитивање је проведено примјеном факторијалних експеримента за категорички утицај на више нивoа, а у оквиру методологије дизајна експеримента (DOE – Design of Experiments). Као категорички утицај посматран је начин (поступак) припреме ензима, алфа амилазе и глукоамилазе, за процес хидролизе кромпировог скроба, при чему су испитивана четири поступка. Испитивани поступци припреме ензима били су: примјена слободних ензима, примјена имобилизованих ензима, примјена комбинације имобилизоване алфа амилазе и слободне глукоамилазе и примјена комбинације слободне амилазе и имобилизоване глукоамилазе. Као одзив на примјену категоричког утицаја посматран је садржај скроб у хидролизату, као прва зависна варијабла и укупно вријеме (брзина) хидролизе, као друга зависна варијабла. За већину испитиваних посупака припреме ензима утврђено је да значајно утичу на зависне варијабле. Само за случај примјене комбинације имобилизоване алфа амилазе и слободне глукоамилазе утврђено је да нема значајне разлике садржаја скроба у хидролизату у односу на примјену слободних ензима.

Кључне речиtestttt :

Тематска област:

Датум: 01.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (97.21 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове