Stanje i analiza naučnih časopisa u oblasti „Nauke o materijalima” za period 1981-2020

1. Predrag Dašić, SaTCIP Publisher Ltd., 36610 Vrnjačka Banja i Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija (VTM, Serbia

SCI-E i SSCI su jedne od glavnih citatnih baza podataka (Citation Databases – CDB) u svetu, i to: SCI-E (Science Citation Index, Expanded – naučni citatni indeks, proširen) u oblasti prirodnih i primenjenih naučnih disciplina i SSCI (Social Sciences Citation Index – citatni indeks za socijalne nauke) u oblasti socijalnih naučnih disciplina. Za 2020. godinu, unutar SCI-E indeksirano je 9500 naučnih časopisa, koji su razvrstani u 178 kategorija (naučne oblasti prirodnih i primenjenih naučnih disciplina), a unutar SSCI indeksirano je 3510 naučnih časopisa, koji su razvrstani u 58 kategorija (naučne oblasti socijalnih naučnih disciplina). Naučni časopisi u oblasti „Nauke o materijalima” razvrstani su unutar SCI-E u 10 (deset) kategorija, dok se u okviru SSCI ne nalazi ni jedna kategorija iz ove naučne oblasti. Cilj rada je da se prikaže stanje i analiza naučnih časopisa indeksiranih u SCI-E citatnoj bazi podataka (CDB) za 10 navedenih kategorija u oblasti „Nauke o materijalima” za period 1981-2020. Najbolje rangirana kategorija od navedenih 10 u oblasti „Nauke o materijalima”, za 2020. godinu, bila je kategorija „Materials Science, Multidisciplinary” (MSMult), sa 333 časopisa. Ona je ujedno, za 2020. godinu, rangirana kao prva (top-jedan) kategorija u okviru SCI-E. Broj različitih naučnih časopisa za kategoriju „Materials Science, Multidisciplinary” (MSMult), za period 1998-2020, povećao se za 190 časopisa (od 143 časopisa u 1998., kada je kategorija nastala, na 333 časopisa u 2020.), sa indeksom godišnjeg rasta AGI=6,051 % za period 2019/2020 i indeksom kumulativnog rasta CGI=232,87 % u odnosu na 1998.

Ključne reči: Bibliometrijska analiza; citatna baza podataka (CDB); naučni citatni indeks; proširen (SCI-E); impakt faktor časopisa (JIF); „Nauka o materijalima”.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 10.08.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove