УТИЦАЈ МЕТОДЕ МЕШАЊА НА СВОЈСТВА БЕТОНА СА РАЗЛИЧИТИМ ВРСТАМА АГРЕГАТА

1. Aleksandar Savić, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, 11120 Београд, Serbia
2. Гордана Броћета, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Војводе С. Степановића 77/3,, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Марина Ашкрабић, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, Serbia
4. Sonja Panić, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, 11120 Београд, Serbia
5. Ljubomir Vidanović, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, 11120 Београд, Serbia

Рад приказује експериментална испитивања утицаја начина мешања свеже бетонске масе на физичко-механичка својства ситнозрних бетона номинално најкрупнијег зрна агрегата у износу од 8 mm. Бетони са три различита састава aгрегата (са речним, дробљеним и мешавином са крупним рециклираним агрегатом) замешани су уобичајеним начином справљања, а затим и двофазном методом. Слегање и распростирање, запреминска маса и температура бетона су испитани на бетону у свежем стању. Чврстоћа при притиску, при затезању савијањем, при затезању цепањем, запреминска маса, брзина простирања импулса ултразвучних таласа и упијање воде су испитане на очврслом бетону. Бетони справљани коришћењем рециклираног агрегата се, према свим претходно наведеним испитивањима, могу користити као адекватна замена бетона справљаних применом речног или дробљеног агрегата, док је двофазни приступ имао утицај највише на повећање чврстоће при затезању савијањем.

Кључне речи: рециклирани агрегат; бетон; двофазни метод; својства бетона

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 03.09.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове