GENETIČKI INŽENJERING U FUNKCIJI VOĐENJA BIOLOŠKOG RATA U GLOBALNIM RAZMERAMA I MERE EKOLOŠKE BEZBEDNOSTI

1. Rade Biočanin, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Serbia
2. Esad Jakupovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Sonja Ketin, Faculty of Maritime Academic Studies, Belgrade, Belgrade 2- University of Defense of Belgrade, Milit, Serbia
4. Mubina Čolaković, Internacionalni univerzitet Travnik, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Jednom (n)enamerno) pušteni u Svet, nuklearni i hemijski projektili i biološki agensi predstavljaju globalnu opasnos i dugoročnu kontaminaciju životne sredine. Mogućnost bioloških invazija ili diverzija - aktuelna je tema danas, u 2-godišnjem „haranju“ pandemije virusa COVID-19, koja ugrožava zdravstveno ugrožava veliki broj stanovnika širom sveta. U mnogim državama Sveta, naročito poslednjih decenija, javljaju se bolesti kojih ranije nije bilo, neke se reaktiviraju, opakih o nekim se malo zna, kao što je to slučaj sa virusom COVID-19. Neke od tih bolesti, posebno tokom ratnih sukoba, javljale su se u neuobičajeno vreme i različitim lokalitetima. Logično je pretpostaviti da će u buduće protagonisti specijalnog rata i potencijalni agresori činiti isto, te da bi tim snagama stavili u zadatak, između ostalog, i upotrebu bioloških agenasa. U postmodernom ambijentu, u uslovima ove surove pandemije Korona virusa "sudbina" sadašnjeg i budućeg društva u uslovima ove surove globalizacije (reklo bi se) prevashodno zavisi od prevladavanja mehanicističkog prilaza stvarnosti i projektovanja eko-bezbednone paradigme. Sudbina sadašnjeg i budućeg društva zavisi od prevladavanja mehanicističkog prilaza stvarnosti i projektovanja bezbednone paradigme tj. održivog razvoja. U okviru održivog razvoja i sanitarno-ekološke zaštite, neophodno je ekspertsko ocenjivanje postojećih projekata iz ove problematike, od strane nauke (donekle i struke) i vrhunskog naučnog kadra. Naš cilj je da ukažemo na značaj realizacije nacionalnog bezbednosnog koncepta u vanrenim situacijama. Ovim pitanjima se bavi ovaj koautorski rad.

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 03.09.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове