Pregled postupaka prevlačenja u cilju poboljšanja performansi hidrauličnih pumpi

1. Milutin M. Živković, Akademija strukovnih studija Šumadija (ASSŠ) – Odsek Trstenik, 37240 Trstenik, Serbia
2. Milan Milosavljevic, Albania
3. Predrag Dašić, SaTCIP Publisher Ltd., 36610 Vrnjačka Banja i Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija (VTM, Serbia

Postupci prevlačenja se koristi za nanošenje vrlo tankog sloja materijala (premaza) određene debljine na osnovni materijal, koji menja njegove dimenzije i karakteristke. Značajno poboljšavaju fizičke, hemijske, mehaničke, električne i tribološke karakteristike delova i kompletnih sistema, a može poslužiti i kao zaštita (npr. od korozije). Pouzdanost i efikasnost uređaja izloženih ovom tretmanu, a time i kompletnih sistema, produžava njihov vek trajanja, smanjuje gubitak energije, izražen smanjenjem trenja, smanjenjem troškova održavanja, a time i ukupnim zastojima. Postupci prevlačenja se mogu klasifikovati na sledeći način: taloženje isparenja (hemijsko taloženje isparenja – CVD, fizičko taloženje isparenja – PVD); Hemijske i elektrohemijske tehnike; Raspršivanje; Procesi premazivanja valjanjem u rolnu; Procesi fizičkog premazivanja itd. U radu je dat pregled postupaka prevlačenja kako u pogledu postupka nanošenja, tako i postignute tvrdoće i dubine nanesenog sloja. Date su, takođe, i preporuke za izbor metoda tretmana, kvalitet tretiranih površina kao uporedna analiza troškova termohemijske obrade na primeru osnovnih delova hidrauličnih pumpi.

Кључне речи :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 03.09.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове