Analiza racionalne i bezbedne upotrebe antibiotika u bolničkoj praksi -Studija slučaja Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać

1. Edhem Midžić, Kantonalna bolnica Zenica, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Uvod / cilj : Bakterijska rezistencija je indikativan problem globalnog zdravstva. Cilj ovog rada je analizirati potrošnju rezervnih antibiotika (uz dodatak cefazolina) sa liste rezervnih antibiotika Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, u samoj ustanovi. Zatim analizirati mikrobiološki i higijenskoepidemiološki profil, te analizirati indikatore bezbjednosti pacijenata u kontekstu upravljanja antibiotskom rezistencijom.
Metodologija: U periodu od 01.01.2015. do 31.12.2017. godine sprovedena je retrospektivna studija. Podaci o potrošnji antibiotika obrađeni su prema ATC/DDD metodologiji i prikazani su kao DDD/100 postelja/dan. Analiza potrošnje najčešće korištenih rezervnih antibiotika (uz dodatak cefazolina) rađena je na 5. nivou ATC klasifikacije. Korištena je verzija ATC/DDD index 2018. Analiza podataka obavljena je uz pomoć AMC Tool verzija 1.5.0. objavljene 20. aprila 2015.godine. U analizi podataka korištene su metode deskriptivne statistike. Deskriptivna statistika je urađena u Microsoft Excel-u.
Rezultati: Trogodišnjim praćenjem potrošnje posmatranih antibiotika, primjećujemo povećanu potrošnju cefalosporinskih antibiotika. Prema broju uzoraka uzorkovanih u ustanovi i na odjeljenjima kirurških grana medicine, primjećen je izuzetno visok postotak izolata. Nakon niza poduzetih mjera unutar same ustanove taj je broj značajno smanjen. Stopa intrahospitalnih infekcija po odjeljenjima kirurških grana medicine je izuzetno niska i varira od 0,27 - 1,1.
Zaključak: Posmatrajući potrošnju antibiotika u odnosu na druge centre u regionu, ,bilježimo značajno manju potrošnju u odnosu na njih. Analiza higijenskoepidemiološkog i mikrobiološkog profila je također pokazala zadovoljavajuće rezultate. U konačnici veoma mala stopa bolničkih infekcija je potvrda da su sve poduzete mjere imale svoj puni efekat..

Ključne reči :

Tematska oblast: farmacija

Datum: 27.12.2021.

Informatika u biomedicini 2022

Datoteka uz rad  (129.70 KB)
Datoteka uz rad  (146.48 KB)
Datoteka uz rad  (327.36 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove