UTICAJ LDL HOLESTEROLA NA POVEĆANJE SISTOLNOG PRITISKA

1. Mirela Gavranović, Medicinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

APSTRAKT
Uvod. Kardiovaskularne bolesti predstavljaju jedan od vodećih uzročnika smrti današnjice, a najčešće su uzrokovane aterosklerozom. S druge strane, pored višestrukih faktora rizika za nastanak ateroskleroze, visoko je rangirana povišena vrijednost štetnog holesterola u krvi. Cilj. Cilj ovog rada je ispitati povezanost i uticaj povišene vrijednosti LDL holesterola na povećanje vrijednosti sistolnog krvnog pritiska. Materijal i metode. U istraživanju je učestvovalo 80 ispitanika sa povišenim vrijednostima LDL holesterola u krvi, svi su podvrgnuti mjerenjima vrijednosti LDL holesterola i krvnog pritiska u dva ponavljanja, a podaci su statistički obrađeni. Rezultati. Korelacionom analizom poređene su vrijednosti LDL holesterola i sistolnog krvnog pritiska. Dobijen je Pearson-ov koeficijent korelacije 0.465, što ukazuje da postoji međusobna veza. Zaključak. Istraživanje pokazuje da problem sistolne hipertenzije kao posledice povećanog LDL holesterola imaju dominantno osobe preko 35 godina, kao i da nema značajne razlike između polova. Istraživanje potvrđuje nultu hipotezu, odnosno da povećan nivo LDL holesterola u krvi dovodi do povećanja sistolnog krvnog pritiska.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristupi u zdravstvenoj njezi

Datum: 23.02.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove