INFORMISANOST I PONAŠANJE UČENIKA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE O PANDEMIJI COVID-19

1. Zudi Osmani, Zavod za javno zdravstvo SBK, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Rizik od izbijanja bolesti u školama i drugim sredinama u kojima se okupljaju učenici velikim dijelom zavisi od situacije s prijenosom virusa u zajednicama u kojima žive i okolnosti koje pojačavaju rizik.U ovome radu razmatrana je informisanost, mišljenje i ponašanje učenika o pandemiji COVID 19. Istraživanje je urađeno u dvije srednje medicinske škole, III razreda, na području Travnika i Bugojna na reprezentativnom uzorku od 141 učenika. Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi sociodemografska obilježja učenika, ispitati njihovu informisanost i ponašanje u vezi pandemije COVID-19, te istražiti da li postoji razlika u ponašanju učenika tokom pandemije u odnosu na pol, mjesto stanovanja i mjesto škole.Podaci su prikupljeni putem anketnog upitnika koji je sastavljen od tri dijela: uputstva,karakteristika učenika i pitanja koja se odnosila na informisanost,mišljenje i ponašanje učenika.Istraživanje je pokazalo da je većina učenika dobro informisana o osnovama COVID 19 kao što su: porijeklo virusa,simtomi,inkubacija i vrsti vakcine koje se upotrebljavaju u BiH u borbi protiv COVID 19. Kod većine učenika izolacija nije imala značajan uticaj na prehrambene navike,anksioznost i spavanje.Što se tiče statističke značajnosti među posmatranim varijablama ona je vidljiva za varijablu pol. Temeljem provedenog istraživanja i dobivenih rezultata mogu se izvesti zaključci koji govore da većina učenika zna prepoznati simptome COVID-19 , učenici su se većinom pridržavali svih mjera koje su propisane od strane nadležnh institucija, osim mjera poput nošenja rukavica i druženje samo s osobama s kojima borave .Izolacija nije ostavila negativan utjecaj na učenike.

Ključne reči :

Tematska oblast:

Datum: 27.02.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove