https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Ispitivanje elektrofizioloških promjena senzitivnih nerava gornjih i donjih ekstremiteta

Ispitivanje elektrofizioloških promjena senzitivnih nerava gornjih i donjih ekstremiteta

1. Zeljka Racetovic, ZZFMR "dr Miroslav Zotovic", Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

UVOD:Postoje različiti faktori koji utiču na provodljivost nerava: starost, visina, pol i indeksi
tjelesne mase.Zbog različitih efekata starenja na degeneraciju nerava, stariji pacijenti imaju dužu
distalnu latencu,manje amplitude motornih i senzornih evociranih potencijala i sporiju brzinu
provođenja nerava u odnosu na mlađe osobe.Razlog za to je gubitak mijelinizovanih i
nemijelinizovanih nervnih vlakana, smanjenje prečnika nerava i promjena membrane
vlakana.Zanimljiv je podatak da stepen aterosklerotskih promjena na krvnim sudovima nerava ne
korelira sa promjenama na drugim krvnim sudovima. Zbog ovih promjena povećava se količina
normalnih kolagenih elemenata ali i nekolagenog veziva, tako da ove dvije vrste tkiva
postepeno zamjenjuju nervno tkivo i mijelin. Rezulatati većine studija sugerišu da starost
uzrokuje smanjenje brzine provoljivosti senzitivnih nerava.
CILJ:Ispitivanje eletrofizioloških promjena brzine i amplitude senzitivnih nerava gornjih i donjih
ekstremiteta sa godinama života.
METODE:Istraživanje je provedeno kao retrospektivna epidemiološka studija u ZZFMR “dr
Miroslav Zotović” u Kabinetu za elektromioneurografiju ( EMNG). Obuhvaćeni su pacijenti oba
pola, životne dobi od 27 do 81 godina, kojima je rađena ova dijagnostička procedura. Praćeno je
fiziološko opadanje brzine provođenja i amplitude senzitivnih nerava, u grupi od 80 pregledanih
pacijenata.
REZULTATI:U grupi od 80 pacijenata,51 žena i 29 muškaraca, rezultati studije su pokazali
najuočljiviji pad brzine nakon 46 godine. Uočeno je da srednja brzina provodljivosti za
n.medianus smanjila za 0,13m/sec, a ulnarna provodljivost se smanjila za 0,099 m/sec po godini
života. Međutim, nije bilo značajnih razlika u senzornoj provodljivosti lijeve i desne ruke, kao ni
između ženske i muške grupe.
ZAKLJUČAK:Razlog za rezultate ovakvih istraživanja može se objasniti hipotezom, da sa
starenjem dolazi do povećanja slobodnih radikala,koji imaju tendenciju da oštete enzimske
sisteme, što dovodi do smanjenja sinteze ATP-a ,koji dovodi smanjenja mišićne kontrakcije,
promjene u metabolizma i neuromišićnoj sinapsi.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 30.03.2022.

Informatika u biomedicini 2022

Datoteka uz rad  (30.14 KB)
Datoteka uz rad  (32.13 KB)
Datoteka uz rad  (32.13 KB)
Datoteka uz rad  (65.64 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10