Upotreba Psihotropnih Lijekova u Republici Srpskoj u Periodu od 2010. do 2016. Godine

1. Svjetlana Popovic, [], Bosnia and Herzegovina

Cilj Svrha rada bila je analiza upotrebe psihotropnih lijekova u Republici Srpskoj u periodu od 2010. do 2016. godine.
Metode Ovo je bila retrospektivna studija koja je imala za cilj praćenje upotrebe gotovih lijekova u Republici Srpskoj prema izvještaju o potrošnji i prometu gotovih lijekova Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. ATC/DDD metodologija je korištena za praćenje upotrebe gotovih lijekova na teritoriji Republike Srpske. Pokazatelji o potrošnji lijekova se dobijaju na osnovu godišnjih izvještaja koje apoteke u Republici Srpskoj redovno šalju odjeljenju za farmakoepidemiologiju Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Rezultati Psihotropni lijekovi zauzimaju preko 50% lijekova grupe N (nervni sistem). Psihotropni lijekovi čine od 38.56% do 58.15% ukupne upotrebe lijekova koji djeluju na nervni sistem. Vidljiv je konstantan rast ukupne upotrebe lijekova N sa 99.2 u 2010.godini na 137.12 DDD/1000 stanovnika/dan u 2016.godini, što čini porast od 38,23%. Anksiolitici su najčešće korišteni psihotropni lijekovi. Njihova ukupna upotreba je iznosila od 24.82 do 35.26 DDD/1000 stanovnika/dan. Diazepam i bromazepam su najpropisivaniji lijekovi ove grupe, a značajan trend rasta pokazuje i alprazolam. Analgetici su najpropisivaniji lijekovi grupe N.
Zaključak Ova studija pokazuje konstantan porast uporebe svih lijekova prema DDD analizi upotrebe lijekova i finansijskim indikatorima upotrebe lijekova.Finansijska izdvajanja za grupu N su iznosila od 13-17% ukupne potrošnje za lijekove. Lijekovi grupe N su treći ili četvrti na skali ukupne upotrebe lijekova sa zastupljenošću od 13.04% do 18,96% za period od 2010. do 2016. godine. Lijekovi grupe C najzastupljeniji lijekovi u ispitivanom periodu.Ključne reči :

Tematska oblast: farmacija

Datum: 01.04.2022.

Informatika u biomedicini 2022

Datoteka uz rad  (77.36 KB)
Datoteka uz rad  (60.39 KB)
Datoteka uz rad  (72.62 KB)
Datoteka uz rad  (260.59 KB)
Datoteka uz rad  (77.36 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove