Primene metoda Grinovih funkcija za istraživanje kristalnih struktura

1. Jovan Šetrajčić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Serbia
2. Siniša Vučenović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dušan Ilić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Serbia
4. Stevo Jaćimovski

Metod Grinovih funkcija je jedan od veoma moćnih i pouzdanih kvantno-statističkih metoda teorijskih istraživanja u fizici čvrstog stanja, jer njega čini potpuno zatvoreni formalizam, u kom okviru se može u potpunosti rešiti problem sistema čestica i kvazičestica, odnosno izračunati energije i vek trajanja elementarnih pobuđenja, kao i statističke srednje vrednosti odgovarajućih fizičkih veličina. Grinove funkcije zavise i od prostornih i od vremenskih varijabli, te se ovaj metod može uspešno primeniti i na proučavanje veoma specifičnih osobina nanoskopskih struktura. U ovom radu smo prezentovali opšti postupak definisanja Grinovih funkcija i način njihove upotrebe radi izračunavanja mikroskopskih i makroskopskih osobina posmatranog fizičkog sistema. U drugom delu, ovaj postupak je ilustovan na određivanju termodinamike feromagnetika, te na analizu optičkih svojstava molekulskih kristala.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 27.04.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (76.54 KB)
Datoteka uz rad  (39.00 KB)
Datoteka uz rad  (1,000.90 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove