https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: BIOETIKA I IZAZOVI SADAŠNJEG DOBA

BIOETIKA I IZAZOVI SADAŠNJEG DOBA

1. Miroslava Živković, Medicinski fakultet, Univerziteta u Nisu, Srbija, Serbia

Dekada koja je za nama donela je brojna saznanja u svim oblastima nauke,a posebno u oblasti neuronauka. Istovremeno je postala važna nova Prometejska uloga snaga i odgovornost koje dolaze razvojem saznanja i tehnologija u medicini uključujući produžnje ljudskog zivota i izmene ličosti . Ova saznanja donela su veliko dobro, ogroman rizik, nejednakost u moći i autoritetu, velika prava i obaveze Nauka se ,pritom, kreće tako brzo da je etika korak iza , a pravne norme nastaju na terenu moralnih dilema.
.Primena novih tehnologija iznenadila je i etiku i prava i sociologiju , a nova ogromna snaga biotehnologije dovela je i do novih etičkih dilema, uz osnovno pitanje: kako koristiti znanje i tehnologiju na opšte dobro?
Ono što ujedno plaši je zaključak da sve može i da se zloupotrebi (Nobel) Postalo je jasno da ono sto je tehnički izvodljivo nije uvek i etički dopušteno.
Koji su to moralni limiti korišćenja tehnike?.Ovo je cilj bioetike koju je izumeo Poter 1977.
Koje su to stare, a koje nove teme u bioetici.
Napredak vestačke oplodnje i in vitro fertilizacije pored već postojećih etičkih dilema doneo je i dileme svetosti života i manipulativne snage biotehnologije Kloniranje i embrionalne genetičke intervencije dovode do dileme remodeliranja ljudske prirode i prokreativne reprodukcije Genetsko savetovanje smanjuje bolesti kroz genetsku edukaciju familija, ali u budućnosti dostupnost genoma dovešće do dominacije prediktivnog znanja i do novih interpesonalnih odnosa.,socijalnih i kulturalnih konsekvenci
Takodje postoje i brojne kontroverze oko istraživanja embrionalnih stem celija.Prava ljudskog embriona u odnosu na milione pacijenata koji će biti spaseni,što dovodi da ova terapija bude političko, etičko, medicinsk i filozofsko minsko polja.
Molekularna nanotehnologija ima potencijal da stvori obilne resurse za svakoga i da nam omogući punu kontrolu nad biohemijskim procesima u našim telima,ali kroz redizajn ili neurohemijsko obogaćenje naših mozgova mogli bismo promeniti kognitivni potencijal, uz emocionalno blagostanje, širi raspon osećanja ili veću sposobnost za posvećenost bliskim osobama.
Efekat konvergentnih tehnologija, (nanotehnologija, biotehnologija , informaciona tehnologija i kognitivne nauke ) da bi se oporavile senzorne, motorne i kognitivne performance ljudskog bića podrazumeva radikalnu transofmaciju čoveka.
Popularizacija nauke ima veoma veliki značaj , budući da je to za sada glavni kanal kojim se sa relevantnim dostignućima upoznaje najšira publika od koje se očekuje smisleno razmatranje i političko odlučivanje o pitanjima od suštinskog značaja za budućnost čovečanstva. Biotehnologija, nanotehnologija i veštačka inteligencija imaju potencijal da stvore ogromne i veoma složene opasnosti ako se koriste nepažljivo ili maliciozno.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 13.07.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (82.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10