Rekonstrukcija traumatskog defekta dorzuma palca stopala reverznim perforator režnjem prve dorzalne metatarzalne arterije sa istovremenom rekonstrukcijom tetive ekstenzora

1. Miljan Petkovic, UKC RS Banajluka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Defekti distalnog stopala i prstiju predstavljaju poseban rekonstruktivni izazov, zbog visokih funkcionalnih zahtjeva i česte eksponiranosti vitalnih struktura (kosti, tetive, krvni sudovi, nervi) sa jedne strane, a sa druge strane vrlo ograničenih mogućnosti mobilizacije lokalnog tkiva. Upotreba režnjeva baziranih na perforatorskim krvnim sudovima je otvorila nove mogućnosti na polju rekonstrukcije gotovo svih regija tijela. Prikazan je slučaj traumatskog defekta dorzuma palca stopala sa oštećenjem ekstenzornog tetivnog aparata i posljedičnim gubitkom funkcije palca. Uspješna rekonstrukcija defekta sa zadovoljavajućim estetskim i funkcionalnim rezultatom je postignuta rekonstrukcijom ekstenzora reverznim režnjem tetive m. extensor hallucis longus-a, dok je mekotkivni defekt rekonstruisan reverznim perforator režnjem prve dorzalne metatarzalne arterije. Ovaj prikaz slučaja demonstrira uspješno kombinovanje dvije metode rekonstrukcije mekih tkiva radi postizanja dobrog kozmetskog i funkcionalnog rezultata.
Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 28.12.2022.

Informatika u Biomedecini 2023

Datoteka uz rad  (983.16 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove