https://www.high-endrolex.com/10

      confOrganiser.com - Work: Artroplastika koljena udružena sa osteotomijom i medijalizacijom tibijalnog tuberkuluma kod sekundarnog osteoartritisa koljena praćenog subluksacijom čašice

Artroplastika koljena udružena sa osteotomijom i medijalizacijom tibijalnog tuberkuluma kod sekundarnog osteoartritisa koljena praćenog subluksacijom čašice

1. Mladen Petić, ZZFMR Dr Miroslav Zotović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Artroplastika koljena je suverena procedura u liječenju primarnih i sekundarnih osteoartritisa koljena. Pridružena pojava subluksacije čašice sa uvećanim vrijednostima distance tibijalnog tuberkuluma i trohlearnog žlijeba (tibial tuberosity-trochlear groove distance) je rijetka, i zahtijeva dodatne hirurške postupke korekcije ekstenzornog aparata koljena. U stručnim izvještajima se uglavnom prikazuju proksimalne tehnike korekcije osovine ekstenzornog aparata. Prezentujemo slučaj pacijenta sa sekundarnim osteoartritisom koljena nastalim nakon tuberkulozne infekcije koljena u djetinjstvu i pridruženom subluksacijom čašice. Pacijenta smo liječili hirurškom procedurom implantacije totalne endoproteze koljena sa distalnom korekcijom ekstenzornog aparata (osteotomijom i medijalizacijom tibijalnog tuberkuluma). Intraoperativno smo dobili korekciju položaja čašice te dobru osovinu i klizanje čašice u žlijebu. Ovaj klinički slučaj ukazuje na svrsishodnost i efikasnost kombinovanja ove dvije procedure za korekciju udruženog osteoartritisa koljena i lateralizacije ekstenzornog aparata praćenog hroničnom subluksacijom čašice.

Key words :

Thematic field: Medicina

Date: 11.01.2023.

Informatika u Biomedecini 2023

Paper file  (85.52 KB)
Paper file  (789.71 KB)
Paper file  (310.22 KB)


Other papers from conference


Search papers

https://www.high-endrolex.com/10