Standardi za obezbjeđenje kvaliteta pri zavarivanju

1. Dragoslav Dobraš, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Osiguranje kvaliteta proizvoda u RS i BiH definiše se nacionalnim BAS standardom koji se usaglašava sa EN i ISO normama. Ovim radom se daje pregled trenutno važećih BAS standarda te EN i ISO normi u oblasti obezbjeđenja kvaliteta pri zavarivanju kao specifične tehnologije obrade metala.

Tematska oblast: Proizvodne tehnologije i inženjerstvo

Uvodni rad: Da

Datum: 18.01.2011.

Br. otvaranja: 887

11th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering

Datoteka uz rad  (4.68 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove