Radovi autora

Branislav Jelenković

1. Branislav Jelenković (2013) "NOBELOVA NAGRADA ZA FIZIKU 2013. g.: Koherenta superozicija atomskih nivoa i uvezana stanja u preciznoj metrologiji i kvantnoj informatici" - Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali (https://ekonferencije.com/sr1/rad/nobelova-nagrada-za-fiziku-201/2317)
Branislav Jelenković

Pretraži radove