Radovi autora

Branislav Jelenković

[1] Branislav Jelenković NOBELOVA NAGRADA ZA FIZIKU 2013. g.: Koherenta superozicija atomskih nivoa i uvezana stanja u preciznoj metrologiji i kvantnoj informatici" - Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali , 10.06.2013. (https://ekonferencije.com/sr1/rad/nobelova-nagrada-za-fiziku-201/2317)
Branislav Jelenković

Pretraži radove