Radovi autora

dr Siniša Vučenović

1. dr Siniša Vučenović (2019) "Nanostrukture kao medijumi za ciljanu dostavu lekova" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali(https://ekonferencije.com/sr1/rad/nanostrukture-kao-medijumi-za-/5750)
Siniša Vučenović

Pretraži radove