Radovi autora

dr Siniša Vučenović

[1] dr Siniša Vučenović Nanostrukture kao medijumi za ciljanu dostavu lekova" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 18.07.2019. (https://ekonferencije.com/sr1/rad/nanostrukture-kao-medijumi-za-/5750)
Siniša Vučenović

Pretraži radove