Konferencija Životna sredina ka Evropi – EnE14-ENV.net

Рок за пријаву учешћа је истекао.
Уколико желите, контактирајте организаторе или контакт особу.

Важни датуми

Рок за достављање апстракта
20.04.2014.

Рок за достављање радова
15.05.2014.

Рок за пријаву учешћа
25.05.2014.

Почетак конференције
05.06.2014.

 

Контакт особа

“Ambasadora održivog razvoja i životne sredine”

Телефон
011/3225139

Aдреса e-поште
conference.ene14@gmail.com