The Fourth International Conference on Digital Security and Forensics

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
11.06.2017. 22:00

Rok za dostavljanje radova
11.06.2017. 22:00

Rok za prijavu učešća
01.07.2017. 23:00

Početak konferencije
11.07.2017. 23:00

Organizatori

The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC)

Telefon
(202)-657-4603 - Inside USA, 001(202)-657-4603 - Outside USA.

Faks

Adresa e-pošte
icess18@sdiwc.net

Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

Telefon
+603 8996 1000

Faks
+603 8996 1001

Adresa e-pošte
info@apu.edu.my