Академија наука и умјетности Републике Српске


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 51 333 700
+387 51 333 701
anurs@blic.net
http://www.anurs.org

Истраживачи
Фотографије организатора

Академија наука и умјетности Републике Српске основана је 1996. године као највиша научна, умјетничка, радна и репрезентативна установа у Републици Српској са задатком да развија и подстиче науку и унапређује умјетничку дјелатност. Те задатке и циљеве Академије остварује 46 чланa Академије (редовни, дописни и инострани чланови) распоређени у четири одјељења: Одјељење друштвених наука Одјељење за књижевност и умјетност, Одјељење природно-математичких и техничких наука и Одјељење медицинских наука. Академија има већи број одбора, центара и института као радних тијела у којима је ангажовано око 150 научних радника, универзитетских професора, истраживача и других стручњака. Желећи да свој рад учинимо доступним што ширем кругу заинтересованих успоставили смо ову Интернет страну.

Предсједник Академије, Академик Рајко Кузмановић

Конференцијe

Мапа

Гео координате: 44.77588 - 17.19412


Претражи огранизаторе