ПРИМЕНА НЕТЕРМИЧНОГ ИЗВОРА ПЛАЗМЕ ЗА ДЕТОКСИФИКАЦИЈУ БРАШНА

1. Milan Vukić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Svetlana Pelemiš, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Драган Вујадиновић, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Весна Гојковић Цвјетковић, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Нетермичка плазма (НТП) се користи у многим процесима ради модификовања површине различитих материјала, модификација се одиграва или кроз процесе нагризања, активације површине или кроз наношење такних нанофилмова. У овим апликацијама углавном су кориштени НТП при ниским притисцима. Употреба НТП ниског притиска за ове примене наметнула је ограничење на врсту материјала који се може третирати и ограничити примену технологије само на релативно сувим материјалима. Како се развијају НТП извори при атмосферском притиску, број апликација за примену плазме на материјала се увећава. Појављују се нова поља за могуће примене извора НТП атмосферског притиска, попут медицине, биологије и последњих година пољопривреде и прехрамбене индустрије. Третман НТП -ом може промијенити функционалност и побољшати реолошка својства прехрамбених материјала кроз оксидације састојака хране радикалима и озоном. Осим тога, реактивне врсте створене плазмом показале су способност детоксикације токсина. Стога смо у овој студији истражили ефекте НТП третмана на брашно кантаминирано са микотоксинима и показали да смањење садржаја микотоксина у третираном брашну зависи од врсте токсина и услова третмана. Резултати ових одређивања указују на значајно смањење садржаја микотоксина, вероватно кроз реакцију озонизације микотоксина.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 03.09.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове