Диелектрична сензитивизација нано праха зео¬лит¬ске имидазол структуре 8 (ЗИФ-8)

1. System Administrator, ConfOrganiser.com, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Диелектрична сензитивизација нано праха зео¬лит¬ске имидазол структуре 8 (ЗИФ-8)

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 12.10.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове