ИСПИТИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ДВООСНОГ ФН СОЛАРНОГ СИСТЕМА У РЕАЛНИМ ВРЕМЕНСКИМ УСЛОВИМА

1. Darko Divnić, Академија наука и умјетности Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Академија наука и умјетности Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Главна особина трекинг система по двије осе што обезбјеђује да су соларни модули у сваком тренутку током дана окренути директно према привидном положају сунца. У раду су представљена експериментална испитивања физичких карактеристика двоосног фотонапонског система са поликристалним соларним панелом снаге 50W (енергетска ефикасност, снага, струјно напонске карактеристике, температура) под актуелним метеоролошким условима (интензитет сунчевог зрачења, амбијентална температура, брзина вјетра). Мјерење снаге соларних панела вршено помоћу PV-KLA (Germany) уређаја, а метеролошки параметри мјерени су помоћу аутоматске метеоролошке станице Davis Vantage Pro (USA). У раду су дати су резултати мјерења и упоредни приказ израчунатих вриједности снага, енергија, и ефикасности у односу на фиксно постављени панел.
Кориштењем оваквих уређаја повећава се и укупна произведена енергија у односу на фиксно постављене соларне панеле, што драстично повећава економичност инсталације соларних пројеката.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 21.07.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове