Radovi

Ključne reči: bajerov proces

Ukupno: 2

IDNazivKonferencija
5985UTICAJ KONCENTRACIJE ADITIVA NA KVALITET BIJELOG ALUMINIJUM-TRIHIDRATA
Duško Kostić, Mitar Perušić, Radislav Filipovic, Zoran Obrenovic
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5845Uticaj procesnih parametara na čišćenje aluminatnog rastvora od primjesa gvožđa, cinka i bakra
Duško Kostić, Vladimir Damjanović, Mitar Perušić, Radislav Filipovic, Zoran Obrenovic, Vladan Mićić, Dragana Kostić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Nazad

Pretraži radove