Radovi

Ključne reči: kompozitni materijali

Ukupno: 10

IDNazivKonferencija
5897RAZVOJ I PRIMJENA KOMPOZITNIH HIDROIZOLACIONIH MATERIJALA
Irena Havreljuk, Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, pero dugić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5644UTICAJ RAZLIČITIH KONCENTRACIJA SREDSTAVA ZA BIJELjENjE NA KVALITET VEZE KOMPOZITNOG MATERIJALA I IZBIJELjENOG ZUBA
Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović, Radman, Renata Josipović
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
4820Termičke dilatacije boca SCBA aparata pri ekspanzijama komprimovanog medicinskog vazduha
Aleksandar Majstorović, Mladen Todic
13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering
4218UTICAJ RAZLIČITIH TEHNIKA POLIMERIZACIJE NA KVALITET KOMPOZITNIH ISPUNA
Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Mirjana Umićević Davidović, Marijana Arapović Savić, Verica Pavlić
Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali
4025TERMIJSKA ANALIZA KOMPOZITA LIGNOCELULOZE PUNjENE METALNIM PRAHOVIMA
Miomir Pavlović, M. M. Pavlović, V. Ćosović, Z. Janković, J. Stajić-Trošić
Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali
2242Sinteza i karakterizacija polimernih tankih filmova i njihovih nanokompozita
Aleksandra Miletić
Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali
1709DOBIJANJE KOMPOZITNOG MATERIJALA NA BAZI VUNE I NJEGOVA PRIMJENA ZA TOPLOTNU IZOLACIJU
Ljiljana Pilipović
5. naučno-stručni skup Studenti u susret nauci sa međunarodnim učešćem - STES
1475SINTEZA KOMPOZITNIH PRAHOVA REDUKCIJOM OKSIDNIH SMJESA DOBIJENIH SAGORJEVANJEM CITRATNOG GELA
Dijana Jelić
Contemporary Materials - 2012 - Savremeni materijali
1398Uticaj četkanja na hrapavost površine mikrohibridnih i nanohibridnih kompozitnih restauracija
Ivan Djuricic
Contemporary Materials - 2012 - Savremeni materijali
1380RAZVOJ PROCEDURA ZA PRIPREMU KAVITETA PRI ANALIZI POLIMERIZACIJSKE KONTRAKCIJE STOMATOLOŠKIH KOMPOZITNIH MATERIJALA
Nenad Mitrovic
Contemporary Materials - 2012 - Savremeni materijali

Nazad

Pretraži radove