ANALIZA SAMOPRIJAVLJENOG PONAŠANJA VOZAČA-UPOTREBA MOBILNOG TELEFONA

1. Miroslav Đerić, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milan Tešić, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Zoran Andrić, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Sa ekspanzijom ponuđenih sadržaja i aplikacija u mobilnim telefonima raste i rizik od upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje. Taj globalni problem u svijetu sve više dobija na važnosti. U tom smislu, u Bosni i Hercegovini, na području grada Istočnog Sarajeva tokom 2013. godine, izvršeno terensko istraživanje upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. Metodologija istraživanja je uključivala metod anketnog upitnika. Metodom logističke regresije u radu je analiziran uticaj ličnih karakteristika vozača (pol, starosna dob, obrazovanje, izloženost odnosno ostvareni-pređeni km), i karakteristika vozila (starost), na samoprijavljeno ponašanje vozača sa aspekta upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. U radu je pokazano da određeni faktori nemaju isti uticaj na ponašanje vozača u različitim saobraćajnim uslovima. Na osnovu dobijenih rezultata moguće je odrediti određene grupacije učesnika u saobraćaju, na koje je potrebno djelovati sa ciljem smanjenja stepena upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, te povećanja svjesti vozača o negativnom uticaju upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.

Ključne reči: samoprijavljeno; ponašanje; vozač; upotreba mobilnog telefona

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 31.08.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (1.01 MB)
Datoteka uz rad  (978.28 KB)
Datoteka uz rad  (61.07 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove