Radovi


IDNazivKonferencija
6449Procjena spola korištenjem CBCT-a zasnovana na dimenzijama maksilarnog sinusa
Mirsad Kadić
Informatika u Biomedecini 2023
6448ANALIZA PRIJAVLJENIH INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA U ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU “DR MIROSLAV ZOTOVIĆ” BANJA LUKA U PERIODU OD 2015. DO 2020. GODINE
Sanja Vujevic
Informatika u Biomedecini 2023
6444Učestalost ileusa kao prvog znaka kolorektalnog karcinoma prije i tokom pandemije COVID 19
Miloš Stjepanović
Informatika u Biomedecini 2023
6443CHARACTERIZATION OF SOLAR MODULES ON STANDARD CONDITIONS
Darko Divnić, Dragoljub Mirjanić, ESAD JAKUPOVIC, Zoran Avramović, Tomislav Pavlović, Ivana Radonjić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6442Characterization of hydrogen storage materials
Dijana Đeorđić, Aleksandra Cvetinović, Matej Lipoglavšek, Sabina Markelj, Mitja Kelemen
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6441TISSUE RESPONSE TO DIFFERENT IMPLANTED BIOMATERIALS IN MODELS IN VIVO
Jelena Živković, Milena Radenković, Sanja Stojanović, Jelena Najdanović, Vladimir Cvetković, Marija Vukelić-Nikolić, Ivica Vučković, Nenad Ignjatović, Stevo Najman
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6440INTERACTION OF CELLS WITH DIFFERENT BIOMATERIALS IN VITRO AND METHODS OF CHARACTERIZATION
Sanja Stojanović, Jelena Najdanović, Žarko Mitić, Perica Vasiljević, Nenad Ignjatović, Stevo Najman
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6439MODELLING THE EROSION RESISTANCE OF SELF-COMACTING CONCRETE
Gordana Broćeta, Aleksandar Savić, Elefterija Zlatanović, Anđelko Cumbo, Marina Latinović, Žarko Lazić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6438COMPARISON OF PV SOLAR POWER PLANTS POTENTIAL IN THE REPUBLIC OF SRPSKA ACCORDING TO SOLAR ATLAS DATA
Dragoljub Mirjanić, Tomislav Pavlović, Ivana Radonjić, Darko Divnić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6437APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN FOOD PROCESSING
Igor Grujić, Branko Latinović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
 1. Prva
 2. <<
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. >>
 23. Zadnja