Radovi


IDNazivKonferencija
6387CONTRIBUTION OF MEDICAL RESEARCH TO TRASOLOGY FORENSIC PRACTICE - CASE STUDY EXAMPLE
Vojkan Zorić, Jovana Zorić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6386UKLANjANjE NADOLOLA PRIMENOM KUPLOVANIH NANOMATERIJALA NA BAZI TITANA I UGLjENIKA
Andrijana Vukojević, Maria Savanović, Sanja Armaković, Stevan Armaković, Svetlana Pelemiš, Nataša Tomić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6385FOTOKATALITIČKA AKTIVNOST ZnO I TiO2 U EFIKASNOJ RAZGRADNjI CEFOPERAZONA
Maria Savanović, Andrijana Vukojević, Dragana Marković, Stevan Armaković, Svetlana Pelemiš, Sanja Armaković
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6384Određivanje koncentracije magnezijuma kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom koji je definisan odgovarajućim enzimskim profilom i koncentracijom troponina
Mara Džomić
Informatika u biomedicini 2022
6383RECIKLABILNI MATERIJALI U SAVREMENIM FASADAMA ZGRADA
Nikola Cekić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6382Unapređenje energetske efikasnosti izolacionih materijala dodatkom produkata reciklaže polimernog otpada
Vladan Rikić, Vladan Mićić, Ivan Ristić, Duško Kostić, Mirko Radic
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6381SYNTHESIS OF MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER AS A SELECTIVE SORBENT OF ANILINE
Tamara Tadić, Bojana Marković, Aleksandra Nastasović, Jelena Lukić, Ljiljana Suručić, Zvjezdana Sandić, Antonije Onjia
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6380Antimicrobial and antioxidative activity of Eryngium amethystinum L.
Mladen Duran
Informatika u biomedicini 2022
6379Energetska stanja elektrona u ultratankim kristalnim filmovima
Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović, Igor Šetrajčić, Snježana Dupljanin
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6378Primene metoda Grinovih funkcija za istraživanje kristalnih struktura
Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović, Dušan Ilić, Stevo Jaćimovski
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
 1. Prva
 2. <<
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. 17
 13. 18
 14. 19
 15. 20
 16. 21
 17. 22
 18. 23
 19. 24
 20. 25
 21. 26
 22. >>
 23. Zadnja