https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naucni skupovi, radovi, autori...

Radovi


IDNazivKonferencija
6405BIOETIKA I IZAZOVI SADAŠNJEG DOBA
Miroslava Živković
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6404Savremeni pogled na stanje materije i energije u kosmosu
Branko Dragović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6403Photodielectric characterization of light-driven micro/nano motors in liquid medium
Duško Dudić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6402IMPROVED DIELECTRIC PROPERTIES OF PRINTED LINEN FABRICS FILLED WITH COPPER(I) OXIDE PARTICLES AND Pinus sylvestris L. EXTRACT
Branka Ružičić, Dragana Grujić, Blanka Škipina, Ana Velimir, Mladen Stančić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6401DEEP LEARNING ALGORITHM FOR CERVICAL CANCER DETECTION BASED ON IMAGES OF OPTOMAGNETIC SPECTRA
Branislava Jeftić, Igor Hut, Ivana Stanković (Mileusnić), Jovana Šakota-Rosić, Lidija Matija, Djuro Koruga
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6400Dozimetrijska provjera gustine bolusa u radioterapiji
Tatjana Ignjić, Goran Kolarević, Bojan Pavičar
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6399UTICAJ VREMENA KONTAKTA NA EFIKASNOST UKLANjANjA FOSFATA IZ VODENIH RASTVORA UZ POMOĆ LETEĆEG PEPELA
Jelena Vuković, Milomirka Obrenović, Slavko Smiljanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6398Primena biomaterijala u regenerativnoj medicini - koncepti i perspektive
Stevo Najman
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6397ISPITIVANjE RADIOKONTRASTNOSTI PORTLAND CEMENTA SA DODATKOM STRONCIJUMOVIH JEDINjENjA
Veljko Ilic, Djorđe Antonijević, Sanja Milutinovic-Smiljanic, Vesna Danilovic, Vladimir Biočanin, Dragan Ilić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6396PROUČAVANjE SOLVATOHROMNIH SVOJSTAVA ODABRANIH ARILAZO PIRIDONSKIH BOJA
Gorana Mrđan, Dušan Mijin, Jelena Lađarević, Đenđi Vaštag, Suzana Apostolov, Borko Matijević
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
 1. Prva
 2. <<
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. 17
 13. 18
 14. 19
 15. 20
 16. 21
 17. 22
 18. 23
 19. 24
 20. 25
 21. 26
 22. >>
 23. Zadnja

https://www.high-endrolex.com/10