Radovi


IDNazivKonferencija
6398Primena biomaterijala u regenerativnoj medicini - koncepti i perspektive
Stevo Najman
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6397ISPITIVANjE RADIOKONTRASTNOSTI PORTLAND CEMENTA SA DODATKOM STRONCIJUMOVIH JEDINjENjA
Veljko Ilic, Dragan Ilić, Djorđe Antonijević, Vesna Danilovic, Sanja Milutinovic-Smiljanic, Vladimir Biočanin
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6396PROUČAVANjE SOLVATOHROMNIH SVOJSTAVA ODABRANIH ARILAZO PIRIDONSKIH BOJA
Gorana Mrđan, Dušan Mijin, Jelena Lađarević, Đenđi Vaštag, Suzana Apostolov, Borko Matijević
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6395Analiza RGB histograma boja slika dobijenih kroz nanofotonske filtre
Jovana Šakota-Rosić, Branislava Jeftić, Ivana Stanković (Mileusnić), Lidija Matija, Djuro Koruga
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6394CONTAMINATING SUBSTANCES AS THE MAIN CONCEPT FOR DEFINING QUALITY AND WATER MANAGEMENT IN MODERN SYSTEMS
Svetlana Stevović, Jelena Marković, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6393SAVREMENA DOSTIGNUĆA U OBLASTI SOLARNE ENERGETIKE
Tomislav Pavlović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6392INFLUENCE OF MECHANICAL ACTIVATION ON IMPROVEMENT OF DISPERSION BEHAVIOR OF GOETHITE, QUARTZ AND CLAY MINERALS IN THE PRESENCE OF DIFFERENT DISPERSANTS
Ljiljana Tankosić, Svjetlana Sredić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6391PREGLED RAZVOJA SINTEZE SA NEDOSTATKOM RASTVARAČA
Saša Zeljković
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6390ZAVISNOST KRITIČNE TEMPERATURE OD ANIZOTROPIJE U J1-J2-Jc-Jp HAJZENBERGOVOM MODELU SA PRIMENOM NA 122 KLASU PNIKTIDA GVOŽĐA
Miloš Adamović, Milan Pantić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6389QSRR DESKRIPTORI KAO ALAT U PROUČAVANjU BIOLOŠKOG PROFILA DERIVATA BARBITURNE KISELINE
Suzana Apostolov, Ivana Stojiljković, Đenđi Vaštag
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. >>
 17. Zadnja