Radovi


IDNazivKonferencija
5622MODERN MATERIALS AND ARCHITECTURAL AESTHETICS
Danica Stanković, Aleksandra Kostić, Vojislav Nikolić, Aleksandra Cvetanović
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5621GADOLINIUM SORPTION ON MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES
Danijela Maksin, Marija Vukčević, Tatjana Đurkić, Ivana Stanišić, Tamara Bakić, Milena Radomirović, Antonije Onjia
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5620KALCIJUM - SILIKATNI CEMENTI ZA OPTURACIJU KANALA KORENA AKTIVNA BIOSILIKATNA TEHNOLOGIJA
Tamara Vucicevic, Miona Grujović, Suzana Živanović, Miloš Papić, Milica Popović
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5619Savremeni materijal za opturaciju kanala korena zuba - REZILON
Miona Grujović, Tamara Vucicevic, Suzana Živanović, Miloš Papić, Milica Popović
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5618EXAMINATION OF ORTHODONTIC ELASOMERIC CHAINS AND NiTi CLOSED COIL SPRING FORCE DURING POSTEXTRACTION SPACE CLOSURE
Mirjana Umićević Davidović, Adriana Arbutina, Marijana Arapović Savić, Vladan Mirjanić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5617TESTING OF THE QUALITY OF DISTILLED WATER USED FOR SYRUP RECONSTITUTION IN PHARMACIES ON THE TERRITORY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Irena Kasagić-Vujanović, Žarko Gagić, Nina Okuka, Darija Knežević
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5616SAVREMENI METODI ANALIZE TRAGOVA ZEMLjE I NjIHOV ZNAČAJ U FORENZICI
Vojkan Zorić, Zdravko Skakavac
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5614INFLUENCE OF ALCOHOL ON IN VITRO PERFORMANCE OF DIFFERENT DRUGS
Biljana Gatarić, Anđelka Račić, Nataša Bubić Pajić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5611NEDESTRUKTIVNO ISPITIVANjE DENTALNIH TKIVA I MATERIJALA PRIMENOM NELINEARNE OPTIČKE MIKROSKOPIJE
Evgenije Novta, Tijana Lainović, Dejan Pantelić, Mihailo Rabasović, Aleksandar Krmpot, Danica Pavlović, Larisa Blažić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5608Karakteristike sekundarnih memorija računara bazirane na različitim tehnologijama
Nikola Davidović, Slobodan Obradović, Borivoje Milošević
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. >>
 22. Zadnja