Radovi za konferenciju: Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Radovi

Ukupno: 92 IEE format ispisa radova APA format ispisa radova Tabelarni ispis radova

[1] Nemanja Vuković, Vladimir Biočanin, Djorđe Antonijević, Vukoman Jokanović, Katarina Kalevski "In-vitro solubility of different experimental calcium-aluminate cements and MTA." - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-07-06
( https://ekonferencije.com/paper/view/5867)
[2] Drago Talijan, Mihailo Ristić "PRIMJENA NANOTEHNOLOGIJE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-07-06
( https://ekonferencije.com/paper/view/5866)
[3] Branko Škundrić, Rada Petrovic, Jelena Penavin-Škundrić, Dragana Gajić, Darko Bodroža "UKLANJANJE ŠESTOVALENTNOG HROMA Cr(VI) IZ VODENOG RASTVORA ADSORPCIJOM NA KAOLINU" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-07-06
( https://ekonferencije.com/paper/view/5865)
[4] Gorana Mrđan, Tatjana Verbić, Olivera Marković, Borko Matijević, Đenđi Vaštag, Suzana Apostolov "ODREĐIVANjE JONIZACIONIH KONSTANTI ODABRANIH DERIVATA MONOKARBOHIDRAZONA" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-07-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5864)
[5] Nikola Davidović, Slobodan Obradović "Analiza performansi RAID 5 polja SSD diskova" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-07-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5863)
[6] Nikola Davidović, Slobodan Obradović "Mjerenje performansi RAID 1 niza SSD uređaja" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-07-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5862)
[7] Slavko Mentus " The role of batteries in near-future energetics." - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-07-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5861)
[8] Suzana Apostolov, Borko Matijević, Gorana Mrđan, Đenđi Vaštag "PRIMENA HROMATOGRAFSKIH PARAMETARA U PROCENI BIOLOŠKOG POTENCIJALA DERIVATA AMIDA" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-07-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5860)
[9] Vladimir Biočanin, Nemanja Vuković, Djorđe Antonijević, Dušan Đurić, Mirjana Duspara, Vukoman Jokanović "Comparison of compressive strength of experimental calcium-aluminate cements with MTA and Portland cement" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-07-02
( https://ekonferencije.com/paper/view/5857)
[10] Silvester Bolka, Teja Pešl, Rebeka Lorber, Tamara Rozman, Rajko Bobovnik, Miroslav Huskić, Blaž Nardin "FROM RECYCLED POLYPROPYLENE TO ENGINEERING PLASTIC COMPOSITE VIA ADDITION OF WASTE PAPER " - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-07-02
( https://ekonferencije.com/paper/view/5856)
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. >>
Pretraži radove