BLC Banja Luka Colege


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 (0)51 433-010
+387 (0)51 433 815
blc@teol.net
http://www.blc.edu.ba/

Vizija BLC-a, u domenu obezbjeđivanja kvaliteta, je moderna, respektibilna visokoškolska ustanova i lider u oblasti poslovne ekonomije, javne uprave, menadžmenta, medija i komunikacija, uz aktivan partnerski odnos između nastavnika i studenata, optimalnu kombinaciju savremenih oblika nastave uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije, prilagođen karakteristikama i potrebama svakog studenta.

Ishodi obrazovnog procesa usklađeni su sa potrebama društva.

Obrazovni proces povezan je sa naučno-istraživačkim radom i privredom kroz aktivno uključivanje u naučne i tehnološke  projekte i aktivnu saradnju sa  drugim obrazovnim ustanovama, institutima i stručnjacima iz prakse, uz uključenje u Evropski istraživački prostor.

Doprinosi se mobilnosti nastavnika, saradnika i studenata. Podstiče se izražavanje talenata, vještina i preduzetničke energije studenata i nastavnika, a stečena znanja i vještine predstavljaju osnovu za cjeloživotno obrazovanje i samostalno učenje.

Osigura se brza i efikasna „protočnost“ novih ideja.

Ciljano opremljeni vlastiti kabineti u skladu sa definisanom vlastitom naučnom prepoznatljivošću.

Razvijena jaka alumni organizacije koja omogućava održavanje trajne veze naših završenih studenata sa BLC-om.

 

Konferencije

MapaPretraži ogranizatore