mr Marko Dragan Đukanović


Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina
Date of birth: 20.10.1990.
Home phone: 052 770 237
Work phone: 065699683
Cell phone: 94837643
E-mail: marko.djukanovic@ymail.com
Job title: Univerzitet u Banjaluci

Send message

Want to organize meeting with this participant?


Bibliography data

Research field:

Math optimization, Numerical mathematic, Scientific computation, image processing...

Education:

Marko Đukanović je rođen 20.10.1990 u Novom Gradu. Gimnaziju završava u Novom Gradu 2009. a iste godine upisuje PMF u Banjaluci, odsjek za matematiku i informatiku (opšti smjer). U julu 2013. završava studije sa prosjekom 9.87. Radi u svojstvu asistenta od februara 2014.

U periodu od jula (2013) - februar (2014) radi u firmi Inova Geoinformatički Inženjering kao razvojni programer. Drži vježbe iz više kurseva iz programiranja koji pokrivaju javu, baze podataka i internet programiranje na PMF-u, te Numeričku analizu- zimski semestar 2013/14 (Mašinski fakultet- master studije).

Publications:

Bibliografija

 

Radovi u domaćim časopisima:

1.M. Đukanović, D. Radić: Primjena usmjerenih hipergrafova na predstavljanje funkcionalnih zavisnosti u relacionim modelima, 61-69, Mat- Kol XXII (1)(2016)

2.S. Brdar, M. Đukanović, I. Lalović: Kombinatorne igre sa završnicom tipa (pobjeda, poraz) na konačnim or-grafovima, 179-203, Mat – Kol XXI(3) (2015)

3.M. Đukanović: Rješavanje lokacijskog problema ograničenih kapaciteta pomoću algoritma promjenjivih okolina i algortma roja čestica, 117-129, Mat – Kol XXI (2) (2015)

 

Učešća na konferencijama:

1. IV matematička konferencija Republike Srpske, Trebinje, 2015.

„Numerička konstrukcija generalisanih anti – Gaus kvadratura“ (usmeno izlaganje);

2. V matematička konferencija Republike Srpske , Pale, 2016.

„Varijacione anti –Gaus kvadrature“.

T.Zec -

  Neke geometrijske interpretacije jedinčne kugle

Knjige:

1. B. Petković, M. Đukanović, M. Grbić, T.: Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, 2016.

Edited date: 13.06.2016.

(co)authors paper on confOrganiser.com system


Scientific research results

Papers
1. Kombinatorne igre sa završnicom tipa (poraz, pobjeda) na konačnim or-grafovima, 179-203

mr Slavko Brdar, Germany
mr Ilija Lalovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Rješavanje lokacijskog problema ogranicenih kapaciteta primjenom algoritma promjenjivih okolina i algoritma roja cestica

mr Marko Đukanović, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. work paper1

mr marko Dragan, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
mr Marko Đukanović, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Marko Dragan Đukanović

Search authors