confOrganiser.com: DEVETI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O KORPORATIVNOM UPRAVLjANjU

Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju

DEVETI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O KORPORATIVNOM UPRAVLjANjU

Short title: IX Međnaordni simpozijum o korporativnom upravljanju

Mjesto i uloga države u regulaciji privrede
Globalna ekonomija se već nekoliko godina nalazi pred složenim problemima na koje savremena teorija i praksa još uvijek ne nude zadovoljavajuća rješenja, a postoje realni izgledi da će se ovi problemi i dalje usložnjavati. U takvim okolnostima postavlja se pitanje da li su ekonomije našeg regiona, koje su u svjetskim razmjerama male ekonomije, žrtve globalne finansijske i ekonomske krize ili pak svoje neuspjehe treba da pripišu nedostatku proaktivne industrijske politike. Povećanje bruto domaćeg proizvoda je osnovni cilj svake nacionalne privrede, a njegovom rastu u najvećoj mjeri doprinosi rast industrijske proizvodnje. Stavovi vodećih ekonomista od samita u Davosu pa do regionalnih skupova, kao što su simpozijumi u Portorožu i na Kopaoniku, idu u pravcu da je rješenje potrebno tražiti u revitalizaciji lokalnih industrija, povećanju njihove produktivnosti, rentabilnosti i međunarodne konkurentnosti. Razvoj domaće ekonomije treba da se temelji na proizvodnji razmjenljivih proizvoda, konkretne upotrebne vrijednosti, koji mogu zadovoljiti potrebe stanovništva na domaćem i međunarodnim tržištima. Za ciljnu revitalizaciju industrijske proizvodnje potrebno je zajedničko djelovanje više ključnih faktora, uz afirmaciju sistema odgovornosti, kako u realnom sektoru, tako i u ekonomskoj teoriji, što bi se artikulisalo kroz Strategiju ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja. Sve ovo nije moguće postići bez sinergetskog djelovanja: • javnih (državnih) organa i ustanova, koji treba da obezbijede okvirne (sistemske) uslove za optimalan ekonomski i društveni razvoj; • preduzetništva u realnom sektoru, koje treba da ponudi ideje i da izvede sve operativne radnje koje su neophodne za realizaciju uspješnog razvoja; • preduzetništva u finansijskom sektoru, koje treba da ponudi dovoljno finansijskih sredstava sa prihvatljivom roč nošću i cijenom (kamatom); • međunarodnih faktora, koji svojom aktivnom ulogom mogu pomoći politički i ekonomski (stabilizaciono, organizaciono i finansijski). Cilj ovog simpozijuma je da kroz raspravu predstavnika privrede, akademske zajednice i ključnih institucija ponudi rješenja koja će ići u pravcu bržeg oporavka i rasta domaće ekonomije. Simpozijumski odbor
Type Symposium
Conference character international
Science field Social science
    Economy
    Management
Languages Serbian,
Default language Serbian

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Deadline for Abstract Submission 20.05.2014.
Registration Deadline 25.05.2014.
Conference start 29.05.2014.
Conference end 30.05.2014.

Contacts

Contact person Finrar d.o.o.
Phone : 00 397 51 431-260, 431-270, Faks: 00 397 51 430-200
E-mail sr-rrs@inecco.net
Web page/URL : www.finrar-casopis.org
Conference presentation korporativnoupravljanje.ekonferencije.com


Add to Calendar 29/05/2014 30/05/2014 IX Međnaordni simpozijum o korporativnom upravljanju confOrganiser.com 01/01/2015