BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

II naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Short title: II BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Republika Srpska je u protekle dvije godine napravila značajne korake na izgradnji sistema upravljanja bezbjednošću saobraćaja. Donešen je Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, realizovan je projekat Svjetske banke „Jačanje stanja i sis

U organizaciji Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i Agencije za bezbjednost saobraćaja, pod pokroviteljstvom Savjeta za bezbjednost sapbraćaja Republike Srpske, u Banja Luci 31. oktobra i 01. novembra održan je II Stručni seminar „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“.

 

U radu Seminara učestvovalo je preko 160 stručnjaka iz oblasti bezbjednosti saobraćaja,predstavnika jedinica lokalne samouprave i predstavnika subjekata bezbjednosti saobraćaja iz Republike Srpske i regiona.

 

Na Seminaru:

 

Predstavljena su 32 rada čiji su autori stručnjaci iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Makedonije, Njemačke i Crne Gore,

 

Objavljen je Zbornik radova u štampanom i elektronskom izdanju sa 32 rada,

 

Dodijeljene su po prvi put plakete najboljim jedinicama lokalne samouprave za rad i postignute rezultate u bezbjednosti saobraćaja:

               1) Grad Banja Luka – zlatna plaketa i pehar,

               2) Opština Gradiška – srebrna plaketa,

               3) Opština Zvornik – bronzana plaketa.

 

Poseban interes izazvalo je predstavljanje prakse u rehabilitaciji rizičnih vozača u Njemačkoj,

 

Uručene licence prvim provjerivačima bezbjednosti puteva i revizorima projekata puteva u Republici Srpskoj,

 

Poseban doprinos kvalitetu skupa dali su Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srbije i Saobraćajni fakultet iz Beograda.

 

ZAKLjUČCI:

 

1. Da Savet za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske formira radnu grupu koja će detaljnosagledati probleme primjene propisa i pripremiti prijedlog izmjene i dopune zakona i drugih propisa koji uređuju oblast bezbjednosti saobraćaja, kao i drugih sistemskih zakona koji djeluju na ovu oblast, koje će nakon razmatranja Savjet proslijediti prema Vladi Republike Srpske.

 

2. Da Savjet za bezbjednosti saobraćaja pripremi konkretne prijedloge izmjena propisa iz oblasti bezbjednosti sapbraćaja, ali i drugih sistemskih propisa, u cilju stvaranja održivog sistema finansiranja bezbjednosti saobraćaja na svim nivoima.

 

3. Da Agencija za bezbjednost saobraćaja, u saradnji sa drugim subjektima, uspostavi proces stalnog stručnog usavršavanja profesionalaca u bezbjednosti saobraćaja, inicirajući i prateći propise kojima se subjekti obavezuju na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju kvalitetnijeg obavljanja povjerenih zadataka.

Type Conference
Conference character Nation with international participation
Science field
Thematic fields Inžinjerstvo i tehnologija
Languages Serbian-Latin,
Default language Serbian-Latin

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Deadline for Abstract Submission 30.10.2013.
Registration Deadline 30.10.2013.
Conference start 31.10.2013.
Conference end 01.11.2013.

Contacts

Contact person Milka Dubravac (m.dubravac@absrs.org)
Phone : +387 51 220 330
E-mail info@absrs.org
Web page/URL : http://www.absrs.org
Conference presentation bslz.ekonferencije.com


Add to Calendar 31/10/2013 01/11/2013 II BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI confOrganiser.com 01/01/2015