confOrganiser.com: Konferencija Životna sredina ka Evropi – EnE14-ENV.net

Konferencija Životna sredina ka Evropi

Konferencija Životna sredina ka Evropi – EnE14-ENV.net

Short title: Konferencija Životna sredina ka Evropi

Konferencija je deo ENV.net procesa, koji je podržan od EU.Tradicionalno, u okviru konferencije svake godine imamo značajan broj ambasadora iz različitih zemalja, kao i učešće oko 150 autora i koautora radova koji će biti štampani u CD Zborniku radova konferencije, kao i učesnika bez rada. Odabrani radovi usmereni na Poglavlje 27 u procesu predovaranja sa EU biće saopšteni na konferenciji.
-
Type Conference
Conference character Nation with international participation
Science field Social science
    Political science
Natural science
    Geography
Thematic fields životna sredina i klimatske promene, u procesu približavanja EU
Languages Serbian,
Default language Serbian

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Deadline for Abstract Submission 20.04.2014.
Acceptance of Abstracts 06.05.2014.
Registration Deadline 25.05.2014.
Conference start 05.06.2014.
Conference end 05.06.2014.

Contacts

Contact person “Ambasadora održivog razvoja i životne sredine”
Phone : 011/3225139
E-mail conference.ene14@gmail.com
Web page/URL : -
Conference presentation zivotnasredinakaEvropi.ekonferencije.com


Add to Calendar 05/06/2014 05/06/2014 Konferencija Životna sredina ka Evropi confOrganiser.com 01/01/2015

Konferencija Životna sre...