Papers

Key words: probiotici

Total: 3

IDTitleConference
5706Efekat lokalne primjene probiotika kao adjuvantne mjere nehirurškom liječenju parodontopatije
Tijana Adamović, Nataša Trtić, Verica Pavlić, Valentina Veselinović, Ognjenka Janković
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5473PROBIOTICI U STOMATOLOGIJI
Tijana Adamović, Nataša Trtić, Verica Pavlić
Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali
4066SAVREMENI TRENDOVI KONTROLE BIOFILMA
Jovana Lovric, Jana Ilić, Goran Arlov
Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali

Back

Search papers