https://www.high-endrolex.com/10

 confOrganiser.com: Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu


Beograd, Serbia

011 3207 400
011 3207 481
kabinet@rect.bg.ac.rs
http://www.bg.ac.rs

Researchers
Univerzitet je institucija koja se, sa punim pravom, smatra jednim od najvećih doprinosa naroda Evrope svetskom kulturnom nasleđu. Univerzitet u Beogradu je državni univerzitet. Delatnosti kojima se bavi, visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad, su delatnosti od javnog interesa i odvijaju se u okvirima utvrđenim odgovarajućim zakonskim propisima. Univerzitet u Beogradu je spreman da zadrži i unapredi svoju poziciju vodeće visokoškolske ustanove u regionu, adaptirajući se izazovima novog vremena ali istovremeno i čuvajući ono vredno u svojoj tradiciji, zbog čega je i prepoznatljiv kao pravi nacionalni brend.

Map

Geographic coordinates: 44.8184452 - 20.4574925


Search organizers

https://www.high-endrolex.com/10