https://www.high-endrolex.com/10

 confOrganiser.com: Medicinski fakultet Banja Luka

Medicinski fakultet Banja Luka


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

051/234-100
051/215-454
jelena.becarevic@med.unibl.org
http://med.unibl.org/

Academic Institution
Researchers

Medicinski fakultet Banja Luka U posljednjih nekoliko godina Univerzitet u Banjoj Luci posvećuje veliku pažnju međunarodnoj sardnji. Od 2008. godine, nadležnost za koordinaciju međunarodne sardnje ima Univerzitet, a do tada se najveći broj aktivnosti vezanih za međunarodnu saradnju obavljao na fakultetima/ Akademiji. Za provođenje aktivnosti i koordinacije međunarodne saradnje zaduženi su prorektor za međunarodnu saradnju, Kancelarija za međunarodnu saradnju u Rektoratu i mreža koordinatora za međunarodnu saradnju na fakultetima/ Akademiji umjetnosti. Cilj ove mreže je da se na najbolji mogući način angažuju postojeći kapaciteti i aktivnosti u ovoj oblasti (prikupljanje i distribucija informacija, razmjena ideja i iskustava, prijedlozi aktivnosti i učesnika).

Conferences

Parent organization: Univerzitet u Banjoj Luci

Map

Geographic coordinates: 44.77221 - 17.21231


Search organizers

https://www.high-endrolex.com/10