https://www.high-endrolex.com/10

 confOrganiser.com: Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo

Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo


Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

053/207-800
slavena_123@hotmail.com
http://stfdoboj.net

Academic Institution
Researchers

Saobraćajni fakultet u Doboju je osnovan na inicijativu Više tehničke škole iz Doboja i Skupštine Opštine Doboj, Odlukom Narodne Skupštine Republike Srpske 28. jula 2005. godine.

Na Fakultetu su odobreni sljedeći smjerovi:

 • Drumski i gradski saobraćaj;
 • Željeznički saobraćaj;
 • Poštanski saobraćaj;
 • Telekomunikacije;
 • Logistika.

Ukupna korisna površina poslovnog prostora fakulteta iznosi 3211 m2, u okviru koje se nalaze:

 •  tri računarske sale,
 •  laboratorija za virtuelne tehnologije
 •  laboratorija za fiziku,
 • laboratorija za elektrotehniku,
 • laboratorija za mašinsku obradu,
 •  laboratorija za zavarivanje,
 • 15 namještenih sala sa opremom za video-produkciju i
 •  sala za sastanke.

Na fakultetu je trenutno zaposleno:

 • 34 profesora u stalnom radnom odnosu,
 • 39 gostujućih profesora i
 • 32 stručna saradnika.

Međunarodni naučno-istraživački projekti u kojima učestvuje fakultet:

 •  “TEMPUS - modernisation of higher education” i
 •  “FP7 - Seventh Framework Programme.”

Budući razvoj fakulteta:

 • Opremanje preostalih 5 sala za održavanje nastve.
 • Otvaranje i opremanje laboratorije za telematiku.
 • Otvaranje i opremanje laboratorije za proizvodnju i testiranje fotonaponskih sistema.

Parent organization: Univerzitet u Istočnom Sarajevu


Search organizers

https://www.high-endrolex.com/10