https://www.high-endrolex.com/10

 confOrganiser.com: Visoka škola modernog biznisa Beograd

Visoka škola modernog biznisa Beograd


Beograd, Serbia

00 381 11 412 66 00
info@mbs.edu.rs
mbs.edu.rs

Researchers
Visoka škola modernog biznisa-ustanova visokog obrazovanja u rangu fakulteta-osnovana je sa namerom da stvori podsticajni ambijent u kojem će studenti, uz savremene tehničko-tehnološke i obrazovne uslove, sticati ključna znanja i kompetencije neophodne za vođenje biznisa. U okviru Visoke škole modernog biznisa realizuju se sledeći akreditovani studijski programi: Menadžment u savremenom biznisu – osnovne akademske studije Menadžment u uslužnom biznisu – diplomske akademske studije (master). U skladu sa svojim nazivom, Visoka škola modernog biznisa osposobljava studente da postanu moderni akademski menadžeri, koji ne samo da se prilagođavaju konstantnim i dinamičkim promenana u okruženju, već i sami pokreću inovacije i promene. Cilj nastavnih procesa je da studenti steknu sposobnosti i znanja potrebna za donošenje kvalitetnih odluka, koje će njihovoj organizaciji obezbediti konkurentnost na tržištu, ali, istovremeno, i savesnih odluka, koje će biti u skladu sa društvenom odgovornošću. Studijski programi osnovnih i diplomskih akademskih studija (mastera) su koncipirani po uzoru na aktuelne evropske standarde u visokoškolskom obrazovanju. Na taj način studenti su u mogućnosti da uporede svoje kvalifikacije sa kvalifikacijama studenata iz drugih evropskih zemalja, kao i da nastave studije na sličnim visokoobrazovnim institucijama u Evropi. Koncept nastave na Visokoj školi modernog biznisa je interaktivan, dinamičan i inovativan. Predavanja, vežbe i seminari su zasnovani na studijama slučaja, diskusijama u toku predavanja i vizuelnim prezentacijama.

Map

Geographic coordinates: 44.8152455 - 20.4203224


Search organizers

https://www.high-endrolex.com/10