https://www.high-endrolex.com/10

 confOrganiser.com: VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU


Novi Sad, Serbia

021/4892-500
021/4892-515
skola@vtsns.edu.rs
http://vtsns.edu.rs

Academic Institution
Researchers

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Novog Sada je osnovana pre više od 50 godina kao Viša mašinska škola. Danas Škola obrazuje široku lepezu stručnjaka, od mašinstva i svih oblasti zaštite, preko grafike i dizajna, do elektrotehnike, informatike, poslovanja i multimedija. Škola je jedna od prvih visokoškolskih ustanova sa 13 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i 7 na specijalističkim strukovnim studijama i funkcioniše u skladu sa tzv. Bolonjskim procesom. Naše studije su trogodišnje i četvorogodišnje. Zvanje koje se dobija po završetku je inženjer strukovnih studija i specijalista (ako studirate četvrtu godinu).

Map

Geographic coordinates: 45.250156 - 19.835131


Search organizers

https://www.high-endrolex.com/10