Radovi


IDNazivKonferencija
5789Post-modern view of design and planning materials a with landscape design
mehmet cetin
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5788The Finding of Suitable Biocomfort Area Mapping for Karabuk City Center
mehmet cetin
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5787The Assessment of Ecotourism Potential for the Case Study of Karabuk Areas
mehmet cetin
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5786The Assessment of Accessibility of Urban Green Area for Karabuk
mehmet cetin
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5785METAL IONS SPECIATION BY MAGNETIC POLYMER/BENTONITE NANOCOMPOSITE
Ljiljana Suručić, Dijana Mihajlović, Bojana Marković, Zvjezdana Sandić, Aljoša Stanković, Aleksandra Nastasović
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5784NOVI AMINO-FUNKCIONALIZOVANI MAGNETIČNI POLIMER/BENTONIT KOMPOZITI ZA UKLANjANjE HROMA IZ VODENIH RASTVORA
Zvjezdana Sandić, Bojana Marković, Dijana Mihajlović, Ines Miljanović, Ivan Stefanović, Jasna DŽunuzović, Aleksandra Nastasović
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5783Klinički značaj kapilaroskopije u reumatskim oboljenjima
Barbara Stanimirović, Tatjana Mamić, Sonja Đurić
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5782DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ TROFAZNE SCINTIGRAFIJE KOSTIJU KOD OSTEOMIJELITISA U DJEČIJOJ DOBI
Barbara Stanimirović, Dragi Stanimirović, Sonja Đurić, Tatjana Mamić
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5780MODELIRANjE OTPORNOSTI NA ABRAZIJU SAMOUGRAĐUJUĆEG BETONA
Gordana Broćeta, Marina Latinović, Žarko Lazić
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5779APPLICATION GOOGLE SOLUTIONS FOR EVALUATION EFFICIENCY AND COST OF APPLICATION QUALITY AND FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
Brane Novaković, Igor Grujić
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. >>
 18. Zadnja