Radovi za konferenciju: Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Radovi

Ukupno: 92    APA format ispisa radova IEE format ispisa radova Tabelarni ispis radova

1. G. Kolarević, D. Jaroš, D. Mirjanić (2020). OSIROMAŠENI URANIJUM KAO ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjA U RADIOTERAPIJI. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5899 )
2. B. Škorić, N. Davidović, S. Obradović, B. Đorđević, V. Timčenko (2020). Poređenje performansi nizova uparenih magnetnih diskova RAID 0, RAID 5 i RAID 50. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5898 )
3. I. Havreljuk, A. Šinik, T. Botić, p. dugić (2020). RAZVOJ I PRIMJENA KOMPOZITNIH HIDROIZOLACIONIH MATERIJALA . Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5897 )
4. Đ. Popović, D. Kojić, N. Vukic (2020). PRIMENA FUNKCIONALNIH MATERIJALA U ŠTAMPI INTELIGENTNOG TEKSTILA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5896 )
5. D. Đeorđić, D. Mirjanić (2020). HYDROGEN IN METALS. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5895 )
6. S. Pelemiš, S. Vuković, J. Vulinović, V. Mirjanić (2020). NANOMATERIJALI U CILjANOJ DOSTAVI LIJEKOVA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5894 )
7. S. Popić, I. Ristić, V. Mićić, J. Tanasić, V. Cvjetinović, S. Pelemiš (2020). UTICAJ METIL METAKRILATA NA SVOJSTVA SINTETISANIH AKRILATNIH EMULZIJA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5893 )
8. D. Jaroš, G. Kolarević, D. Mirjanić (2020). KOMPARACIJA DOSIMETRIJSKE ŠUPLjINE IZMEĐU LISTOVA ZA DVA TRUEBEAM LINEARNA AKCELERATORA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5892 )
9. D. Mirjanić, D. Divnić, T. Pavlović, I. Radonjić (2020). PRIMJENA SOLARNIH SIMULATORA U FN TEHNOLOGIJAMA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5891 )
10. N. Davidović, S. Obradović (2020). Poređenje performansi Adata, Kingston i Samsung RAID 0 nizova uparenih SSD uređaja . Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5890 )
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. >>
Pretraži radove